Ceník placených služeb

1) Zápisné uživatele: děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč
2) Roční poplatek uživatele: děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč
senioři nad 70 let zdarma
3) Poplatek z prodlení – za každý den následující po skončení výpůjční lhůty: 1,- Kč
4) Upomínka vrácení dokumentu: děti poprvé 15,- Kč
podruhé 30,- Kč
potřetí 45,- Kč
dospělí poprvé 20,- Kč
podruhé 40,- Kč
potřetí 60,- Kč
Další upomínky pomocí doporučených dopisů: manipulační poplatek za sepsání 10,- Kč + poštovné
5) Ztráta průkazu uživatele v období jeho platnosti děti 5,- Kč
dospělí 10,- Kč
6) Manipulační poplatek za ztdátu knihy: 30,- Kč
7) Využívání Internetu: zdarma
8) Použití tiskárny a kopírky: 1 strana formát A4 černobíle 3,- Kč
9) Při zasílání knih MVS z jiné knihovny poštou poštovné 35,- Kč

Platnost od 1. 1. 2012