Ceník placených služeb

1) Zápisné uživatele: děti 30,- Kč
dospělí 50,- Kč
2) Roční poplatek uživatele: děti 30,- Kč
dospělí 50,- Kč
senioři nad 70 let zdarma
3) Poplatek z prodlení – za každý den následující po skončení výpůjční lhůty: 1,- Kč
4) Upomínka vrácení dokumentu: děti poprvé 30,- Kč
podruhé 45,- Kč
potřetí 60,- Kč
dospělí poprvé 50,- Kč
podruhé 75,- Kč
potřetí 90,- Kč
5) Manipulační poplatek za ztrátu knihy: 30,- Kč
6) Využívání Internetu: zdarma
7) Použití tiskárny a kopírky: 1 strana formát A4 černobíle 3,- Kč

Platnost od 01. 01. 2019