Záložky do knih

Během měsíce září budou pro Vás připraveny v knihovně na požádání záložky do knih od Mega knih zcela zdarma. Společnosti patří veliké poděkování,