Únor 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v měsíci lednu přišli navštívit knihovnu žáci osmé třídy Základní školy s paní učitelkou Goldovou, která svým žákům prostory Městské knihovny představila. Školáci dostali prostor si prohlédnout prostředí knihovny a někteří z nich se i zaregistrovali a odnesli si domů knihy, které je při návštěvě zaujali. Každý z žáků si mohl vzít odepsaná čísla časopisu ABC, který jsem pro ně schovala. Za tuto milou návštěvu bych chtěla dětem i paní učitelce Goldové ještě jednou poděkovat a těším se na další spolupráci.

sdr
dav

V rámci stále probíhající aktualizace knihovního fondu došlo k odpisu dalších titulů z tzv. mrtvého knihovního fondu (knihy nepůjčené 3 a více let), nebo knih v opotřebovaném stavu či se zastaralým obsahem. Prostory knihovny jsou omezené a dlouhá léta se pouze kupovaly knihy nové bez vyřazování knih starých, proto probíhá odepisování knih v tak velkém rozsahu. Odepsána byla jak beletrie pro dospělé, tak dětské knihy. Jelikož některé z knih jsou v dobrém stavu a byly odepsány jen z důvodu nedostatečného využití nebo přemnožení titulů od jednoho autora, zřídili jsme pro Vás nový regál, ve kterém jsou tyto odepsané knihy umístěny a Vy si je můžete zakoupit za symbolickou částku 5 Kč nebo 10 Kč, podle stavu knih. Takto vybrané peníze budou využity na podporu knihovnických aktivit, nákup materiálu či sladkostí pro děti. Pevně doufám, že se Vám nově zavedená burza knih bude líbit a využijete ji, abychom i nadále mohli vyřazené knihy pro Vás ponechat a nelikvidovat.

Bc. Lucie Zoulová
knihovnice